Om mig

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledarutbildad.

Min privata verksamhet bedrivs i centrala Göteborg där jag arbetar med psykologsamtal i form av konsultation och rådgivning, kortare och längre psykodynamisk psykoterapi samt handledning. 

Jag har mångårig erfarenhet av arbete med vuxna individuellt, som par och i egenskap av föräldrar, inklusive foster- och adoptivföräldrar, samt erfarenhet av kliniskt arbete med barn och ungdomar inom offentlig psykiatri i Norge och i
Sverige.

Jag har även lång erfarenhet av klinisk intern och extern handledning i offentlig sektor samt undervisning och psykoterapihandledning på psykologprogrammet vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.