Psykoterapi

Du kan vända dig till mig för enstaka samtal, individuell psykoterapi, samt parterapi och föräldrasamtal med fokus på samspel. Alla former av samtalskontakter kan vara kortare eller längre
beroende på önskemål och behov. Jag tar emot vuxna och ungdomar samt barn
och deras föräldrar.

Utan titel, teckning, Gertrud Alfredsson

Vi människor befinner oss i ständig utveckling och förändring och kan i någon fas i livet behöva stanna upp, utforska och lära känna oss själva på ett djupare plan. Den psykologiska förståelsen i mitt arbete är grundad i ett psykodynamiskt perspektiv med grundtanken att vi alla påverkas och formas av våra livsupplevelser, vilket när vi befinner oss i nya situationer och sammanhang kan leda till upptäckten att vårt sätt att vara skapar svårigheter och hinder för oss individuellt och i relationer.

Ett terapeutiskt arbete är ett sätt att synliggöra och förstå hur och i vilka sammanhang våra återkommande mönster i relationer och reaktioner har uppstått och leder till en högre grad av medvetenhet om oss själva och därmed en större frihet och ökad förmåga att medvetet styra över våra liv.