Det är mycket som rör sig i en människa och under perioder i livet kan vi ha behov av att tänka tillsammans med en utomstående person som kan hjälpa oss att förstå och se oss själva ur nya perspektiv för att kunna komma vidare i livet.

Vid större eller mindre förändringar och livsomställningar såsom att bli förälder, att separera från eller mista sin partner, att flytta och byta jobb lämnar man den plattform som fungerat som en trygghet och bas i livet och man kan känna sig osäker och vilse eller hamna i en mer uttalad kris.

Man kan också allt eftersom bli varse att ens invanda sätt att fungera inte känns konstruktivt och stå undrande inför en upplevelse av att vissa mönster tenderar att upprepa sig och att man inte riktigt förmår komma vidare i livet.

Morgendis, akryl, Astrid Slettevold